Bouwhuis-Nijbroek-5

FAQ

Wij helpen u graag met aanvullende informatie en toelichting. We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen alvast voor u op een rijtje gezet.

Dit traject verzorgt Toekomstdak voor zowel de agrarische sector als voor utiliteitsbouw. Zolang er voldoende dakoppervlak is en er een SDE+ subsidie is of wordt aangevraagd.
Toekomstdak is hierin compleet onafhankelijk. De opdrachtgever is vrij in de keuze voor een energiemaatschappij.

15 jaar

Voor de huidige aanvragen en toegekende subsidies heeft dit geen gevolgen. Wanneer u een SDE+ toegekend heeft gekregen, is dit een gesloten deal en verandert dit niet meer.

Het is nog niet bekend hoe de SDE++ subsidie er uit gaat zien, dus hierover kan geen uitspraak worden gedaan. Wat we nu wel weten, is dat met de huidige SDE+ subsidie een zeer rendabele oplossing wordt geboden.

De duur van de SDE+ subsidie is altijd 15 jaar. De aanvragen worden per dag op volgorde van binnenkomst behandeld. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de fase waarin uw aanvraag is ingediend. Hoe later de aanvraag is ingediend des te hoger het subsidiebedrag kan zijn. Echter, daarbij loopt u het risico dat de beschikbare subsidie voor de ronde in eerdere fases al is uitgegeven en uw aanvraag helemaal niet meer kan worden toegekend.

Ja, dat is volledig inbegrepen. Het onderhoud bestaat uit het schoonmaken van de zonnepanelen elke twee jaar. Daarnaast wordt jaarlijks het functioneren van het systeem gecheckt en indien nodig bijgesteld of gerepareerd.

Toekomstdak werkt samen met vaste partijen voor de financiering.

Die kunnen worden overgenomen tegen een symbolisch bedrag (bijvoorbeeld € 1,- per paneel) of indien gewenst worden ze van het dak gehaald. De PV panelen zullen na 15 jaar echter nog 80%-90% van het oorspronkelijke vermogen opbrengen. De installatie is na 15 jaar volledig afgelost, dus is het onverstandig om de PV panelen van het dak te laten halen. Deze leveren immers nog steeds veel op.

Dat is afhankelijk van uw huidige aansluiting. De minimale aansluiting is 3x80A. Indien nodig laten we de aansluiting verzwaren. Dit wordt volledig door Toekomstdak geregeld en hoort bij het concept en is inbegrepen bij de financiering.

Wij spreken met onze leveranciers een prestatiegarantie af. Dat betekent dat de leveranciers ons (en dus u) compenseren voor tegenvallende opbrengsten, indien dit te wijten is aan onderdelen van het zonnepanelensysteem.

Verder is niet met 100% zekerheid te voorspellen hoe vaak de zon in een jaar schijnt. Wij gaan bij de berekening uit van 950 uur volle zonuren. Het gemiddeld aantal volle zonuren in bijvoorbeeld Noord-Limburg / Oost-Brabant is 1.172 uur. Dit betekent potentieel een aanzienlijke winst, waar Toekomstdak niet vanuit gaat bij de berekeningen, omdat we een veiligheidsmarge aanhouden over de looptijd van 15 jaar. De SDE+ subsidie gaat daarnaast ook uit van 950 volle zonuren.

Natuurlijk hebben wij zeer strenge leveringsvoorwaarden voor onze leveranciers, waaronder strikte garantievoorwaarden van 15 jaar op alle onderdelen van het systeem en 2 jaar op de installatiewerkzaamheden. We hebben zelfs een verzekering die uitkeert als de producent/leverancier niet aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen.

Ook hanteren wij een strak onderhouds- en service regime. Met onze leveranciers sluiten wij een goede onderhouds- en serviceovereenkomst die ertoe bijdraagt dat productie nooit langer dan 24 uur stilvalt. Jaarlijks vindt een gedetailleerde inspectie plaats en elke 2 jaar worden de panelen gereinigd.

U gaat met het project geld verdienen, omdat de zonnepanelen energie opwekken. Deze energie is geld waard. De overheid gaat ervan uit dat energie altijd tenminste 2,5 cent waard is. Deze waarde wordt van de subsidie afgetrokken (bijvoorbeeld 9,9 cent - 2,5 cent = 7,4 cent). De subsidie is in dat geval dus nooit meer dan 7,7 cent.

In de businesscase gaan wij uit van een subsidie voor de komende 15 jaar van 5,8 cent en een marktprijs van 4,1 cent voor stroom. We houden dus een veiligheidsmarge aan bij het berekenen van uw voordeel. Een marktprijs onder de 4,1 cent, maar boven de 2,5 cent zal geen effect hebben op de businesscase, omdat de waarde van de subsidie dan stijgt. Bij een marktprijs van 3 cent is de subsidie bijvoorbeeld 6,9 cent (9,9 cent - 3 cent = 6,9 cent). Wij achten de kans dat de marktprijs voor stroom de komende 10 jaar onder de 2,5 cent zal zakken zeer, zeer klein. De energietransitie zal niet snel genoeg gaan. Over 15 jaar (2034) daarentegen zou de markt weleens anders kunnen zijn. Dat risico is dan weer voor Toekomstdak!

Indien door graafwerkzaamheden of door overbelasting het openbare net uitvalt en uw systeem niet kan terug leveren, dan hebben we daar allemaal last van. Wij hebben dit niet verzekerd.

De schade aan uw zonnepanelensysteem inclusief de bekabeling op het terrein is gedekt door onze verzekering. Productieverlies wordt vergoed. Er is dekking voor orkanen, hagelbuien, overstromingen, blikseminslagen, maar ook voor operationele fouten (onhandig dan wel nalatig). Het aantal kWh waar we mee rekenen in de businesscase is daarmee reëel.

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade die wij veroorzaken als we de installatie aanleggen en natuurlijk schade die het systeem veroorzaakt tijdens het gebruik de komende 15 jaar. De dekking betreft zowel de opstallen als ook de inhoud daarvan.

De financiers waar Toekomstdak mee samenwerkt zijn privé-investeerders. Deze investeerders hebben een ruimere kijk op financieren, zeker wanneer het gaat om financiering van groene projecten. Hierdoor krijgen wij een financiering veel makkelijker en sneller rond dan bij een normale bank.

In principe niet. Als zekerheid bij het project zal Toekomstdak een opstalrecht willen vestigen waar de zonne-energie installatie onder komt te vallen. Voor het vestigen van dit opstalrecht moeten bestaande hypotheekverschaffers toestemming verlenen aan een rangwisseling met betrekking tot hetgeen onder het opstalrecht valt. De reden hiervan is dat indien het pand waar de PV-installatie op wordt gemonteerd binnen de periode van 15 jaar wordt verkocht, dat de installatie en het contract met Toekomstdak (waarin de rente en aflossing zijn geregeld) verplicht worden mee verkocht. Uw huidige hypotheekverstrekker zal hier over het algemeen weinig problemen mee hebben, omdat de waarde van het pand ook zal stijgen door de installatie.

Dat is vanzelfsprekend ook mogelijk, u bent zeker niet verplicht de gehele installatie door ons te laten financieren.

Aanvraagformulier

Heeft u interesse in een van onze concepten en bent u benieuwd hoe dit in uw specifieke situatie uitpakt? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan u graag te woord.